CiU-ViA, UM9-CUP i ERC obrim de nou el debat sobre la Casa de la Vila

posted in: notícies | 0
Share Button
  • En una moció, demanem la paralització del projecte “definitiu” per al saló de plens, aprovat el mes passat per la Junta de Govern socialista
  • Proposem crear una comissió d’estudi i debat que tingui en compte totes les sensibilitats

Paralitzar el projecte d’obres al saló de plens aprovat pel govern socialista, crear una comissió d’estudi i debat sobre el tema i obrir-lo a la participació ciutadana són els tres eixos de la moció conjunta que presentarem al proper Ple els grups de CiU-ViA, UM9-CUP i ERC amb la legitimitat que ens atorga l’exitosa campanya de recollida d’al·legacions que va aconseguir la implicació administrativa de més de 750 persones.

La moció demostra el nostre compromís amb la sensibilitat expressada pels veïns. Volem que els Plens es continuïn celebrant a l’espai que els ha acollit des de 1993, tot un símbol de democràcia i participació, i no quedin convertits en un mer tràmit burocràtic, al més pur estil socialista, que és el que comportaria fer-los en una dependència funcional.

El text de la moció és el següent:

 

MOCIÓ PER OBRIR UN DEBAT ENTORN A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA I EL SEU ENTORN QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CIU-VIA I UM9-CUP.

 

ANTECEDENTS:

El passat 3 d’agost de 2015 la Junta de Govern Local adjudicava la redacció de la modificació del Projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila i del Projecte executiu de la Fase 1.

El 22 de setembre de 2015 el grup socialista presenta una moció al Ple Municipal “de suport per preservar la sala històrica de la Casa de la Vila i a la construcció d’una nova sala de plens funcional en el projecte d’ampliació de la mateixa Casa de la Vila”. En aquesta el Govern exposa els motius que justifiquen la seva voluntat de modificar el Projecte de la Casa de la Vila, que anul.la la reforma del Saló de Plens prevista en el Projecte de Rehabilitació de la Casa de la Vila i amplia la construcció de la Sala Polivalent per convertir-la en una nova sala de plens.

En el debat d’aquesta moció son diversos els grups municipals que expressen que ha mancat temps per debatre sobre la proposta de modificació presentada pel govern municipal, que no s’han tingut en compte arguments i propostes presentades pels grups i que no s’han valorat convenientment. També diversos grups demanen deixar sobre la taula la moció i debatre a fons per arribar a una proposta de consens. Malgrat tot, el Govern decideix tirar endavant la moció i aquesta es aprovada.

El 28 de setembre la Junta de Govern Local confirma l’Aprovació inicial del segon modificat del Projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila. Així mateix, s’obria un període de 30 dies hàbils per presentar al·legacions a la proposta de modificació.

Els grups municipals de Ciu-Via, Um9-CUP i ERC van engegar una campanya de recollida d’al·legacions en contra d’aquesta modificació que va concloure el passat 18 de novembre amb la presentació de 758 al·legacions de ciutadans i ciutadanes del municipi.

L’anàlisi de com ha anat el procés d’aprovació d’aquesta modificació, així com la valoració tant del debat en el Ple, com de les al·legacions presentades ens porten a creure que en aquest debat no s’han tingut prou en compte les diverses sensibilitats i propostes presentades, i la necessitat de consolidar una proposta de consens que beneficií al projecte de rehabilitació de la Casa de la Vila, al municipi i als veïns i veïnes.

Donat que el Govern municipal en data 27 de novembre, en declaracions de l’alcaldessa a la premsa, va deixar clar que malgrat tenir “un respecte absolut” per l’opinió dels ciutadans i ciutadanes i entendre que “en democràcia es important que les persones puguin expressar amb llibertat si estan a favor del que fa el govern o no” no preveia canviar la proposta de modificació aprovada inicialment el 28 de setembre ni reobrir aquest debat.

Donat que la Junta de Govern Local del passat 30 de novembre va aprovar la resposta a les al·legacions presentades, desestimant la possibilitat de canviar la modificació, tal com sol·licitaven els 758 ciutadans i ciutadanes signants.

Donat que la Junta de Govern Local del passat 30 de novembre va confirmar l’Aprovació definitiva del segon modificat del Projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila de la Fase 1.

Per tot l’exposat proposem al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:

  • Instar a l’alcaldessa i a la Junta de Govern Local a deixar sense efectes l’Aprovació definitiva del segon modificat del Projecte bàsic de reparació i rehabilitació de la Casa de la Vila, realitzada en la Junta de Govern Local del passat 30 de novembre.

 

  • Crear una comissió d’estudi i debat de la proposta de modificació de la que formin part representants dels diversos grups municipals, així com tècnics de l’Ajuntament, per confeccionar una proposta de consens, que tingui en compte les diverses sensibilitats expressades, i sigui degudament estudiada i validada pels equips tècnics.

 

  • Confeccionar un Pla de Participació i Consulta sobre aquesta qüestió que permeti conèixer la opinió de la ciutadania i en última instancia, i especialment en cas de no acord de les forces polítiques, li permeti prendre una decisió en base a les diverses propostes.

 

 

Sant Pere de Ribes,  9 de desembre del 2015

escut_esco

 

Share Button