#propostes: El suport als joves com a aposta de futur

posted in: Uncategorized | 0
Share Button

La política de joventut que impulsarem des de CiU-ViA parteix d’un plantejament dinamitzador  basat en el diàleg i la complicitat amb els mateixos joves, amb l’objectiu de potenciar la cultura emprenedora i les iniciatives dels joves en matèria d’oci i també de voluntariat.

 

Les nostres propostes més destacades:

 

  • Donarem suport a la creació i desenvolupament dels projectes i iniciatives (culturals, esportius, d’oci…) impulsats pels joves del municipi.
  • Recolzarem les iniciatives d’oci que impulsin les entitats i col·lectius de joves del municipi.
  • Continuarem buscant la col·laboració de les entitats amb l’objectiu de sumar els seus espais per a les accions i activitats adreçades als joves.
  • Donarem continuïtat al projecte “Patis Oberts” i reforçarem l’ús i la millora de les infraestructures esportives i d’esbarjo juvenil.
  • Treballarem per possibilitar l’oci juvenil al municipi, en equilibri amb la preservació de la convivència amb els veïns i veïnes.
  • Millorarem la informació i orientació per a joves sobre oferta formativa, mercat laboral i activitats culturals, potenciant el desenvolupament personal dels joves.
  • Facilitarem als joves assessorament sobre projectes d’empresa i possibilitats d’autogestió professional, donant suport a l’esperit emprenedor i d’autoempresa dels joves del municpi.
  • Treballarem en la millora de la qualitat de la formació ocupacional i dels programes de garantia social.
  • Continuarem treballant per aconseguir l’ampliació d’horaris i línies del transport públic nocturn, amb l’objectiu de potenciar la mobilitat entre els diferents pobles de la comarca i de l’àrea metropolitana.

Per veure el nostre programa complet, feu clic aquí.

Share Button