PdeCat ViA proposa que els carrers amb més trànsit de #SPRibes siguin unidireccionals

posted in: notícies | 0
Share Button

El grup presenta una moció al proper Ple amb l’objectiu de millorar el trànsit rodat, evitar accidents, reduir la conflictivitat i preservar l’aparcament

La moció posa en evidència que els socialistes han deixat que el problema s’enquistés, perjudicant els veïns

El grup municipal de PdeCAt-ViA presentarà dimarts al Ple una moció per reformar de manera important el trànsit als carrers de Ribes. La moció vol evitar xocs i conflictes entre veïns i, alhora, preservar l’aparcament. La principal mesura consisteix a convertir en unidireccionals els carrers més transitats de Ribes. La proposta afecta sobretot aquest nucli, on fa molts anys que tot i l’increment de població i trànsit, no s’adopten mesures importants, a diferència de les Roquetes on les principals mesures de millora han estat ja adoptades tot i que encara hi ha marge per a la millora.

La moció proposa convertir en unidireccionals els carrers de Lluís Companys, de la Mare de Déu de Montserrat, el carrer Nou (entre els dos anteriors), l’avinguda de Josep i Pere Jacas, el carrer de Sant Antoni M. Claret, el de Jaume Balmes i el de Mossèn Anton Miret. També proposen canvis a l’avinguda Onze de Setembre en les proximitats del futur CAP i l’escola La Riera i els carrers comercials de Pep Ventura i Ildefons Cerdà.

A més es proposa estudiar i reformar, si escau, la zona del Palou, especialment els carrers de Narcís Oller, Josep Roig i Piera i la carretera d’Olivella. La moció també posa sobre la taula la conflictivitat de les cruïlles del carrer Mare de Déu de Montserrat amb Balmes i Mossèn Anton Miret, i amb Cervantes i Albigesos. També, la de Cristòfol Mestres amb la carretera del Carç. La proposta preveu convertir el passeig de Circumval·lació en zona apta per a l’aparcament, entre d’altres aspectes.

La moció posa en evidència que el govern socialista ha deixat que el problema s’enquisti, amb un important perjudici per als veïns, i que ara cal actuar amb rapidesa i eficàcia.

transit

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE PDECAT-VIA PER A L’ORDENACIÓ DE LA CIRCULACIÓ ALS CARRERS DE SANT PERE DE RIBES.

Ja fa anys que la circulació del trànsit rodat al municipi de Sant Pere de Ribes es veu dificultada en molts dels seus carrers, especialment al nucli de Ribes. Les causes d’aquesta dificultat està relacionada amb l’amplada de les vies i l’ús que se’n permet.

Hi ha carrers de dos sentits de circulació en què també es permet l’aparcament en els dos costats, però l’amplada de la calçada és limitada per a aquests usos. Aquesta situació provoca sovint petits xocs entre vehicles o discussions entre els conductors, així com l’ocupació intermitent de guals, de les voreres o de les zones de creuament dels carrers. Molts veïns ens han fet arribar la seva preocupació i es pregunten com un problema  tan evident i de relativament fàcil solució no s’ha abordat ja i es va posposant.

Aquesta situació, de carrers de doble sentit amb amplada insuficient, hem observat que es dona en les següent zones:

Zona 1:

Carrers de Lluís Companys i Mare de Déu de Montserrat, dos vies principals de trànsit considerable, i els carrers perpendiculars, des de la plaça de Catalunya fins al carrer Major.

Els carrers de doble sentit en aquesta zona i que proposem es converteixin en sentit únic són:

 • Carrer de Lluís Companys

 • Carrer de la Mare de Déu de Montserrat

 • Carrer Nou (tram entre els dos anteriors)

 • Avinguda de Josep i de Pere Jacas (entre C. del doctor Marañon i Pg. de Circumval·lació)

 • Carrer de Sant Antoni Maria Claret (entre Mare de Déu de Montserrat i Pg. de Circumval·lació).

També s’hauria de considerar en aquesta zona reduir a un sol sentit els trams següents:

 • Carrer de Jaume Balmes (entre carretera del Carç i Mare de Déu de Montserrat)

 • Carrer de Mossèn Anton Miret (entre carretera del Carç i Mare de Déu de Montserrat)

Zona 2:

Carrers interns de la trama urbana compresa entre carretera del Carç, carretera de Sitges, carrer de la Sagrada Família i passeig de Circumval·lació. Caldria avançar-se a la mobilitat que generarà el CAP de Ribes quan entri en funcionament, i que incrementarà el trànsit i la necessitat d’aparcament, que es dona ja en hores punta d’entrada i sortida de l’escola La Riera. Dins aquesta zona cal destacar com a més problemàtic perquè té més intensitat de trànsit:

 • Avinguda de l’Onze de Setembre

Zona 3:

Carrers de la zona comercial de la dreta de la carretera dels Carç (direcció Olivella). Són de doble sentit, amb amplada insuficient i amb un volum de trànsit i vianants important:

 • Carrers de Pep Ventura

 • Carrer Ildefons Cerdà

Zona 4:

El Palou. S’hauria de fer un estudi a fons de l’ordenació de la circulació en aquesta zona, atenent l’augment de vehicles estacionats. Remarcar com a carrers que presenten la problemàtica que exposem els següents:

 • Carrer de Narcís Oller

 • Carrer de Josep Roig i Piera

 • Carrer d’Olivella.

Igualment volíem parar l’atenció en una sèrie de cruïlles conflictives que mereixen un estudi de la seva problemàtica. Aquestes són:

 • Cruïlla dels carrers Jaume Balmes, Mossèn Anton Miret i Mare de Déu de Montserrat

 • Cruïlla dels carrers Mare de Déu de Montserrat, Miguel de Cervantes i carrer dels Albigesos.

 • Cruïlla del carrer Cristòfol Mestres amb carretera dels Carç i amb carrer Eiximenis.

D’altra banda, també hi ha carrers en què, tot i que no hi és permès l’aparcament, la seva amplada és insuficient per al pas en dos sentits dels vehicles. El que és més utilitzat en aquestes condicions és el Passeig de Circumval·lació a Ribes o el carrer Garcia Lorca a Roquetes. Condicions semblants generen situacions complexes com la del carrer Sant Josep.

Creiem que aquesta situació necessita una actuació ràpida de millora, per tal d’evitar situacions del tot incomprensibles des d’un punt de vista d’ordenació viària.

El poble creix, augmenten els comerços i els serveis i això genera un trànsit de vehicles cada cop més elevat. Per això situacions fins ara vàlides ja no ho són. Cal estar atents als canvis per facilitar entorns de convivència i bon veïnatge.

Optem perquè aquesta ordenació es realitzi amb la transformació de la circulació en un sol sentit direccional sense eliminar places d’aparcament als carrers de Sant Pere de Ribes, molt necessàries per als veïns. La direcció única de les vies, a més de suposar un millora en la fluïdesa de la circulació contribueix a disminuir el perill a les cruïlles.

Per evitar que aquesta regulació suposi un increment de la velocitat, proposem que s’incorporin les mateixes mesures que s’estiguin aplicant als carrers del municipi que ja són de direcció única. La circulació en un sol sentit és l’ús més habitual al conjunt del municipi, especialment al poble de Roquetes, demostrant que és una bona situació, i que millora la mobilitat.

En els darrers temps s’han fet millores en aquest sentit, amb els canvis als carrers Dr. Marañon, i Eduard Maristany, però l’actuació ha de ser completa i ràpida.

Per aquests motius el grup municipal de Pdecat-ViA proposa al ple municipal de Sant Pere de Ribes els següents:

ACORDS

 • Establir, abans de final d’any, la reordenació del trànsit a Sant Pere de Ribes, d’aquells carrers que es poden solucionar fàcilment convertint-los en sentint únic de circulació, especialment en els carrers de les zones que s’enumeren a la moció.

 • En aquelles zones o carrers de més complicada solució (com el Passeig de Circumval·lació), revisar el pla de mobilitat en conjunt i treballar en les possibles opcions per millorar-ho.

Sant Pere de Ribes, juliol de 2017

Share Button