Per la millora de la formació permanent i l’escola d’adults de Sant Pere de Ribes

posted in: notícies | 0
Share Button

La formació d’adults ha estat i és un dels serveis que l’ajuntament de Sant Pere de Ribes ha ofert a la ciutadania des de fa molts anys. Aquest servei a Ribes està situat a la masia de Can Puig, des que va marxar l’IES. Durant tots aquests anys s’ha hagut d’adaptar als nombrosos usos que de forma més o menys provisional ha tingut la masia. Recordem que en aquest espai emblemàtic ha estat localitzat també l’escola Riera i l’escola Parellades, i que des del tancament de l’edifici de l’ajuntament, el pes principal de l’administració a Ribes està traslladat a Can Puig (una situació provisional que està durant més del previst i desitjat). Des de l’inici comparteix espai amb el Servei de Català del Consorci per la Normalització lingüística i actualment també ho fa amb el centre obert, la policia i una de les principals sales polivalents del poble de Ribes. Els canvis dels espais usats per l’escola d’adults han estat doncs constants i no sempre fets en les millors condicions.

Actualment les aules es troben en un estat insuficient pel que fa a mobiliari, aïllament, i climatització, i sobretot desfasats en les instal·lacions tècniques i informàtiques necessàries per un treball de qualitat. Estan mancats d’ordinador, projector i pissarra.  Una situació de la que molts ciutadans ens han fet arribar la seva queixa.

Aquesta situació, en el conjunt del municipi, es veu agreujada de factors que endureixen la feina dels professionals i que condicionen la qualitat del servei: només fa uns mesos l’equip de govern va decidir eliminar una plaça de professor de l’escola d’adults, tot i les queixes dels grups de la oposició.

Tanmateix creiem que la oferta formativa de l’escola d’adults a Sant Pere de Ribes demana una revisió per adequar-la a la situació social actual. Ens consta que ciutadans de Sant Pere de Ribes es desplacen a poblacions veïnes que tenen una oferta mes àmplia i més adequada a les necessitats actuals. La formació és en aquests moments clau, tant en aspectes de formació reglada, de reciclatge laboral, com de coneixements bàsics i culturals. Els professionals han de poder treballar en les millors condicions, oferint a la ciutadania un servei de qualitat que els permeti abordar nous projectes socials, professionals o personals.

Per tot això, el grup municipal de Pdecat-ViA proposa l’aprovació dels següents acords al Ple en una moció:

  • La millora de les instal·lacions de l’escola d’adults, tant en les condicions de les aules (mobiliari, aïllament, i climatització),  com en les instal·lacions informàtiques (dotar d’ordinador, projector i pissarra).
  • La recuperació de la plaça de professor d’escola d’adults en la relació de llocs de treball.
  • La revisió de l’oferta formativa actual de forma consensuada, treball a realitzar en el marc de la comissió informativa de Serveis a les persones i igualtat d’oportunitats.
Masia Can Puig. Foto: PCM. Viquipèdia
Masia Can Puig. Foto: PCM. Viquipèdia
Share Button