#propostes: Una política social al costat dels més castigats per la crisi

posted in: Uncategorized | 0
Share Button

L’atenció a les persones i les famílies més afectades per la crisi econòmica és una prioritat per CiU-ViA. Per això volem posar atenció a reforçar aquells serveis i iniciatives que ajuden a garantir unes condicions de vida dignes a les persones en situacions de necessitat, i volem fer-ho sumant esforços de tots els actors socials.

I per les característiques pròpies de Sant Pere de Ribes, la política d’habitatge és una peça clau en la que volem avançar per garantir aquest dret essencial i fer front a les situacions d’exclusió que es produeixen per falta d’accés.

Així mateix, entenem els serveis de salut com de primera necessitat. Per això dedicarem esforços a mantenir, reforçar i millorar els serveis i centres amb els que ja comptem, i vetllarem per ampliar i estendre les infraestructures i mesures de prevenció amb les que comptem.

Les nostres propostes més destacades:

 • Donarem continuïtat al camí emprès amb el Consell Social, implicant la societat civil de Sant Pere de Ribes en la definició de la política social.
 • Reforçarem la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats socials per arribar al màxim nombre de persones en situació de necessitat.
 • Reforçarem les ajudes bàsiques (alimentació, subministraments…) a les famílies més afectades per la crisi.
 • Mantindrem i reforçarem la política de lluita contra la pobresa energètica.
 • Reforçarem els Serveis Socials Bàsics per millorar la prevenció de l’exclusió social de persones i/o grups familiars.
 • Millorarem la xarxa d’atenció domiciliària a les persones amb dependència en coordinació amb les associacions de malalts i familiars de malalts.
 • Farem front a la problemàtica de l’ocupació d’habitatges en base a l’atenció a les situacions d’exclusió social i les situacions d’emergència.
 • Impulsarem una política d’habitatge basada en lloguers socials a partir d’un parc d’habitatge municipal i d’altres provinents d’institucions públiques i privades.
 • Establirem habitatges per atendre situacions d’emergència, prioritzant l’atenció de la pobresa infantil.
 • Ens coordinarem amb organismes públics i privats pel desenvolupament de polítiques adreçades a facilitar la posada en el mercat del lloguer els habitatges buits, d’acord amb els seus propietaris.
 • Col·laborarem amb Generalitat en la construcció del nou CAP de Ribes (programada per enguany) com a pas essencial de la millora de l’atenció primària del municipi.
 • Treballarem per reforçar els serveis d’atenció al ciutadà domiciliària i buscarem la implicació del Consorci Sanitari del Garraf en les urgències de medicina familiar.
 • Ampliarem la instal·lació de desfibril·ladors en les instal·lacions esportives per ser un municipi cardioprotegit.

Per veure el nostre programa complet, feu clic aquí.

Share Button