#propostes: La formació, valor clau per impulsar l’ocupació

posted in: Uncategorized | 0
Share Button

Volem seguir implantant una política global en matèria d’educació, fent una bona gestió de les competències municipals en matèria educativa infantil (incloent l’aportació de continguts locals), com una bona execució dels serveis de formació per a persones adultes (continuada i reglada), amb la vista posada sempre a facilitar el reciclatge i el foment de la ocupació i formació.

 

 

Les nostres propostes més destacades:

  • Mantindrem la viabilitat econòmica de les llars d’infants amb uns costos assumibles per les famílies, mantenint les ajudes en funció dels ingressos familiars.
  • Consolidarem l’Institut Xaloc i treballarem amb la Generalitat per impulsar la construcció d’un nou edifici.
  • Potenciarem l’escola de formació d’adults com a espai d’integració social i prevenció d’exclusió per manca de formació, donant prioritat al foment de l’ocupació, el desenvolupament personal (accés a la universitat…) i l’ensenyament del català i l’anglès.
  • Treballarem per una oferta estructurada de formació professional en diferents branques que donin resposta a les necessitat dels joves i les persones aturades.
  • Reforçarem i impulsarem iniciatives locals destinades a millorar la capacitat dels joves de trobar feina, com els programes de formació dual i inserció, el SEFED, o els programes de Garantia Juvenil.
  • Millorarem la via pública en l’entorn de les escoles per facilitar l’accés als alumnes i mantindrem i potenciarem els “Camins Amics” per millorar la seguretat dels alumnes.
  • Reforçarem les activitats formatives destinades a joves discapacitats, buscant millorar la seves possibilitats d’inserció laboral de manera inclusiva i integradora.
  • Seguirem impulsant la creació de continguts educatius d’interès local, acostant el patrimoni cultural i històric a les escoles i instituts.
  • Continuarem revitalitzant el Consell Escolar Municipal fent-lo més àgil i que sigui un bon instrument de coordinació amb l’activitat educativa de les diferents escoles

Per veure el nostre programa complet, feu clic aquí.

Share Button