#propostes: Millora urbana i de l’entorn natural

posted in: Uncategorized | 0
Share Button

eix-obres-al-cami-de-puigmolto-per-donar-continuitat-al-carril-bici-59029La millora urbana és una prioritat en tots els seus aspectes. Per una banda, cal continuar la millora i l’arranjament de la via pública i els serveis bàsics que s’hi troben, tant en el que refereix al seu estat com la seva funció com a eix de la mobilitat dins el municipi.

Per altra, a un nivell més general, cal fer servir el planejament urbanístic com una eina per facilitar l’activitat econòmica i la implantació d’empreses, al mateix temps que ordenem i protegim el nostre entorn.

Aquest entorn natural és un bé que cal saber preservar i aprofitar, per gaudir-lo els veïns i veïnes, i també com un factor de prosperitat, fent-lo compatible amb activitat econòmica respectuosa amb el medi:  Agricultura, turisme familiar, cases rurals, etc.

Les nostres propostes més destacades:

  • Continuarem la política de millora contínua de la via pública, amb una intervenció global dels espais que es trobin degradats o que no s’adeqüin a les exigències actuals de serveis i mobilitat.
  • Reforçarem la col·laboració amb les empreses concessionàries dels serveis de la via pública (enllumenat, neteja, jardineria, etc.) per adaptar-los a les necessitats reals del municipi  en benefici dels veïns i veïnes.
  • Seguirem impulsant plans d’ocupació lligats al manteniment i millora de la via pública.
  • Completarem la rehabilitació del Local i el Teatre Municipal de les Roquetes per dotar el municipi dels espais culturals que necessita, i portarem a terme la rehabilitació d’altres espais com el Centre Cívic de les Roquetes i Can Pau Roig.
  • Continuarem treballant colze a colze amb els veïns per millorar i normalitzar la situació de les urbanitzacions, adaptant-nos a les necessitats de cadascuna.
  • Continuarem les accions de neteja i millora de la xarxa de camins i els espais naturals del municipi, amb l’objectiu que això repercuteixi en favor de l’activitat familiar i de lleure, i ho farem mitjançant iniciatives  d’ocupació i inserció social.
  • Impulsarem iniciatives empresarials relacionades tant amb el sector primari i els serveis de tipus turístic per donar ús econòmic sostenible a l’entorn natural del municipi.
  • Portarem a terme una millora dels accessos per a vianants a les zones habitades del municipi, per a que desplaçar-se a peu entre els nuclis i urbanitzacions sigui un exercici i no un esport de risc.

Per veure el nostre programa complet, feu clic aquí.

 

Share Button