#propostes: Ajuntament transparent i eficaç

posted in: Uncategorized | 0
Share Button

La política començada els darrers 20 mesos ha portat a un Ajuntament més transparent i dialogant, i volem seguir avançant en aquest sentit. Per això seguirem treballant en matèria de transparència, i continuarem buscant maneres més eficients de fer les coses, estalviant diners que es puguin dedicar a serveis als ciutadans. I tot això ho volem fer aprofundint en el diàleg, la participació i la informació a la ciutadania. Farem que l’Ajuntament es comuniqui amb els ciutadans tal com ells ja ho fan de manera natural: mitjançant mòbil, whatsapp, xarxes socials, etc. D’aquesta manera farem un Ajuntament al servei i en benefici dels veïns i veïnes de Sant Pere de Ribes.

Les nostres propostes més destacades:

  • Continuarem afavorint la participació ciutadana en els processos públics de presa de decisió en la mateixa línia de les accions ja iniciades (pressupostos participatius, Consell Social Municipal, col·laboració amb el teixit associatiu).
  • Facilitarem que els ciutadans puguin comunicar-se amb l’Ajuntament amb Whatsapp, Telegram i programes similars.
  • Treballarem per fer més àgil la gestió per als ciutadans, i introduirem mesures per faciltiar que els ciutadans coneguin quins passos ha de passar el seu tràmit en cada procés.
  • Mantindrem la política de racionalització de la despesa municipal, i seguirem millorant la manera de gestionar per assolir la màxima transparència.
  • Millorarem la coordinació entre els serveis externs contractats i els serveis propis de l’Ajuntament per millorar el servei i reduir costos.
  • Dotarem els treballadors municipals de millors eines i formació per millorar els serveis als ciutadans.
  • Millorarem l’accés a la informació sobre com realitzar els tràmits i gestions, i farem possible que les persones puguin saber l’estat en que es troben els seus tràmits mentre aquests estiguin en curs.
  • Millorarem la pàgina web municipal per millorar l’accés a la informació i facilitar la realització de gestions i tràmits per via telemàtica.
  • Seguirem garantint la transparència i l’agilitat en la comunicació de la informació pública als ciutadans, en la línia iniciada d’apropar la informació a les persones.

Per veure el nostre programa complet, feu clic aquí.

 

Share Button