Lluís Giralt, alcalde de Sant Pere de Ribes

posted in: Uncategorized | 0

 

lluisanna

Lluís Giralt ha estat escollit alcalde de Sant Pere de Ribes en el Ple Municipal que ha tingut lloc a les 19 h a Can Puig. Ha rebut els vots dels regidors de CiU-ViA, UM9 i la regidora d’ICV. L’elecció dóna continuïtat al pacte d’aquestes tres forces i al govern format per CiU-ViA i UM9.

 

A continuacio us transcrivim el discurs d’acceptació del càrrec que ha pronunciat Lluís Giralt:

Benvolguts, regidors i regidores, i tots els assistents. Un cop posada a votació la voluntat d’aquest Ple tinc l’honor de ser acceptat per la majoria com a alcalde de Sant Pere de Ribes.

 
Com ja tots sabem aquest fet ha estat possible gràcies a l’acord que en el seu dia vàrem prendre CiU-ViA i UM9 i que al setembre passat, gràcies al suport de ICV va suposar un canvi de govern.

 

 

Com deia jo mateix en el ple de dijous passat, de renúncia de l’alcaldessa Anna Gabaldà: “L’acte d’avui suposa la continuïtat d’aquest acord. És un pas intermedi en l’esdevenir del govern actual. Quan al setembre passat plantegem una acció de govern a 20 mesos vista ho fem pensant en la totalitat d’aquest termini i es marquen les accions que han de fer efectiu la finalització de l’acord entre les forces participants. El que fem avui és un pas més”.

 
Aquesta continuació ha estat subratllada en el pacte signat entre els grups que donen suport a aquest govern, on s’afirma: ASSUMIM amb tota responsabilitat i pensem donar tot el suport necessari, la voluntat de treball i de compromís que, més enllà del consens polítics amb la resta de forces polítiques municipals, implica des de govern la materialització del Pla de Reactivació Municipal. Tant per la seva aportació en matèria econòmica i social, com pel seu pla d’actuació per els anys 2014-2015, així com per les línies obertes d’acció descrites en el propi pla. Accions que ens caldran concretar en tota nova línia d’acció política municipal i molt concretament en l’elaboració del pressupostos participatius per el 2015, l’actualització i nova redacció del ROM sota criteris de transparència i participació i la gestió de l’actiu immobiliari un cop acabat el procés de liquidació de Garraf promocions municipal.

 
Entenem que el canvi d’alcaldia forma part d’una voluntat inequívoca de possibilitar l’acord per a la governabilitat en termes de representativitat política i equitat d’acord a les voluntats expressades en la darreres eleccions municipals. En conseqüència i amb voluntat de donar sentit als acord presos i les voluntats expressades tant el mateix document, com en el Pla de Mandat pensem que el canvi en les responsabilitats de l’alcaldia no ha de significar cap entrebanc en la continuïtat del treball polític iniciat per part de tot l’equip de govern municipal. Tot el contrari, aquest treball de govern iniciat el setembre de l’any passat ha de poder complir els objectius proposats en benefici dels interessos generals de la població.

 

 

Hem avançat fins avui. El balanç ha estat positiu i estic segur que aquest treball conjunt donarà bons resultats al municipi. El meu compromís com alcalde és treballar per què així sigui. Per fer-ho possible cal mantenir el treball en equip, aplicant permanentment la transversalitat en l’acció del govern; reforçar per part meva el contacte permanent i obert amb ICV en el suport al pacte de govern, i millorar la comunicació i la transmissió d’informació als grups de la oposició.
No podem ni hem d’amagar, la importància sociològica i política del pacte. Demostrem en el dia a dia, que la col·laboració fa possible una millor gestió i representativitat democràtica. Hem assumit amb naturalitat les diferències ideològiques existents, els entorns culturals i socials en que cadascú es mou, i les maneres de fer de cada formació. Ho fem sobre uns objectius concrets i pactats. En definitiva, fem política establint el conjunt de criteris, principis i pautes bàsiques que han de determinar la manera de treballar per a la millora de qualitat de vida dels ciutadans de Sant Pere de Ribes. Tot fet sobre la base de servei al ciutadà de Sant Pere de Ribes, visqui on visqui.

 
Sant Pere de Ribes és un municipi divers. La gestió de l’ajuntament i concretament de l’alcaldia, té la dificultat afegida d’aquesta diversitat. Els polítics i els ciutadans hem d’acceptar aquesta diversitat. Crec que tenim l’obligació de crear en ella mateixa un valor del municipi. Llegint el filòsof Àngel Castiñeira al diari Ara el passat 5 de juliol, en un article sobre les ciutats educadores, diu: la ciutat és comunitat, crea espai comú, vincles, afiliació, formes de pertinença. (…). No hi ha bé comú sense sentit de pertinença a la comunitat. La pertinença s’obté al menys per tres vies: a) per la via de l’aplicació dels drets universals i reals de ciutadania que assegura el contracte social de l’estat del benestar, b)per la preservació i compartició d’un mateix patrimoni linguistic i c) per la participació activa en processos civicoassociatius.

 

 

Sant Pere de Ribes té per si mateix diferents comunitats. Tots els pobles en tenen, però la nostra dispersió geogràfica les accentua i determina les relacions entre els seus veïns. Els seus pobles: Ribes, Les Roquetes, Puigmoltò, les seves urbanitzacions com Rocamar, Can Lloses, Can Pere de la Plana , Vallpineda, les seves masies i llogarets, defineixen una gran dispersió geogràfica i també social de relació. Crec que com a ajuntament i com alcalde haig d’atendre aquesta diversitat, valorar-la com a un factor positiu, i gestionar-la en l’objectiu comú de la plena assumpció de valors socials, cívics i de creixement personal i col·lectiu, amb un entorn de convivència enriquidora.

 
Ja que parlem de vincles i de sentit de pertinença a una comunitat, deixeu-me fer una reflexió molt interna i opinable, com tot, del paper dels regidors com a membres del ple municipal, màxima representació de la comunitat. En els plens no donem una bona imatge. Crec que entre tots, i m’incloc absolutament a la reflexió, hem de participar en un treball enriquidor que ajudi a la presa de decisions, hem de fomentar el debat real en el si del ple, i defugir el discurs populista i electoralista. Com alcalde assumeixo el mandat en un moment que ens acostem a processos electorals, crec que hem de fer un esforç per saber defensar les nostres accions sense estirabots propagandístics, hem de buscar un debat enriquidor i real. Penso, amb sinceritat que mostrem una realitat diferent del que som. Som uns pobles on es viu bé, on la rica vida cívica, l’alt grau de solidaritat i l’entorn, permeten una bona qualitat de vida en un entorn de convivència real. El ple municipal ha de mostrar, tot i les disputes, aquest caràcter.

 
Assumeixo la condició d’alcalde en un moment de fortes dificultats socials. En sóc plenament conscient. La situació de crisi és del tot coneguda i patida per molts. L’efecte de la solidaritat, entesa com l’acció de ciutadans lliures per la inclusió social, és molt important al municipi. I tenim un valor molt arrelat: el voluntariat. Els col·lectius que treballen de forma voluntària per la justícia social, s’han posat a treballar conjuntament en el consell social. La convicció de donar prioritat a aspectes socials és plena en aquest govern i continuarem treballant en aquest sentit. El propi consell social, el pressupost 2014 i el pla de reactivació en son els majors exemples d’aquesta prioritat. En el treball diari dels que formem part d’aquest govern, patim les dificultats normatives per la correcta gestió dels serveis municipals: traves normatives per la substitució de personal, la reducció de la capacitat de decisió en els objectius de la despesa, entre d’altres, són conseqüències clares de la LRSAL i les darreres lleis de pressupostos de l’estat central. Com a alcalde i com a membre del govern treballaré profundament per la millora de serveis, tot i les dificultats que tenim.

 
S’ha dit moltes vegades en aquest ple que la situació econòmica de l’ajuntament és bona. És cert que la comptabilitat i els tancaments d’exercici mostren uns resultats bons. Però no és menys cert que el municipi pateix una situació social marcada per un 17.6% d’atur, 3 punts per sobre la mitjana a Catalunya. Tenim ingressos per IAE que no han variat en els darrers anys i l’ICIO, impost que va suposar uns grans ingressos anys enrere, ara té una lleugera recuperació després de uns anys d’estar absolutament enfonsat. És a dir, tenim un municipi bàsicament residencial, molt depenent de l’IBI i l’aportació d’altres administracions, i amb poca capacitat de reacció.

 

El més preocupant però, és tota la feina que queda per fer: la casa de la vila, el local, el teatre de les Roquetes en serien els exemples més evidents. Hi va haver anys molt bons econòmicament, però la feina està per fer. I en aquests moments no és fàcil. Aquest govern vol fer la feina, però la vol fer de manera que els recursos invertits generin riquesa en el propi municipi, que tingui efecte directe i indirecte sobre els ciutadans dels nostres pobles. Per això treballem amb els criteris del pla de reactivació: potser endarrerirem algun resultat, però estarem convençuts de que ho farem tal com s’ha de fer.

 
Un tema recurrent es la gestió de l’empresa Garraf promocions i el capital immoble que ens deixa. Es fa un ús polític del tema, lligat al greu problema de l’habitatge. Estic convençut que la línia del govern en aquest tema és la més correcta. Hem volgut assentar les bases per poder gestionar el problema que ha generat Garraf promocions. Hem de donar solidesa econòmica per poder respondre solventment a la possibilitat de fer una política social d’habitatge amb l’important patrimoni que ens deixarà Garraf promocions, incloent la finalització dels pisos que van quedar per fer. Com a govern hi hem de dedicar, i hi dedicarem, molts esforços en aquest tema. L’habitatge com a necessitat bàsica i primària.

 
Els serveis a les persones inclouen les primeres necessitats i també els factors de creixement individual i col·lectiu: l’ensenyament, l’esport, la cultura, la festa com a generador d’aquest sentit de pertinença que comentava abans. I no podem oblidar la conservació del patrimoni cultural, arquitectònic i el natural: el bosc i l’agricultura com a espais de paisatge, actius naturals, d’equilibri de l’espai on vivim i també actius econòmics. Seguirem treballant en establir criteris i dinàmiques per la millora, al nostre entendre, d’aquests factors amb la participació dels agents implicats.

 
No em voldria deixar aquells serveis bàsics en el funcionament del municipi i que a més s’emporten una part molt important de la despesa de l’ajuntament: la neteja, la seguretat, via pública, el tractament de residus, urbanisme. Serveis de poc ressò però que fan molta feina i molt necessària.
En aquest punt, una referència als treballador públics. L’ajuntament de Sant Pere de Ribes és una institució gran. Una màquina que avança gràcies als seus 250 treballadors. A ells agraeixo la feina feta en aquests darrers mesos i espero que es continuïn sentint-se com fins ara, part important d’un municipi que ha d’avançar cap a la millora i el bon fer.

 
Com a país estem immersos en un procés democràtic esperançador cap a la possible sobirania plena de la nació catalana. Tots coneixem la clara demanda que una part molt important de la societat catalana i també ribetana i roquetenca, ha fet de l’exercici democràtic per la consecució del màxim autogovern de Catalunya que és la independència. Els grups que donem suport a aquest govern hem manifestat repetidament el suport al procés amb l’objectiu de la consulta democràtica. Com alcalde, i amb el suport de la majoria dels regidors, assumiré tot el que em toqui per que els ciutadans de Sant Pere de Ribes es sentin partícips d’aquest procés que ha tingut una qualitat democràtica immillorable.

 
Per acabar aquest discurs permeteu-me un apunt personal. Soc de Sant Pere de Ribes, m’he criat al voltant de la plaça Marcer. En els 50 anys que tinc he vist créixer el meu poble, el meu municipi, d’una forma ràpida i intensa, i ho he viscut. Conec els seus carrers i la seva gent, perquè en sóc un més. Em sento fortament arrelat al meu poble i al meu país, a les seves tradicions, cultura i maneres de fer. He gaudit sempre de l’entorn que tenim, amb activitats de lleure i també amb el treball de la terra, de la vinya. No puc ni vull fer-me veure com el que no sóc. La meva història és la que és i no la considero ni vull que es consideri ni millor ni pitjor que la de qualsevol altre. Com alcalde vull aprendre moltes coses, sé que cal estar obert a tots els punts de vista i pensaments per evolucionar, per créixer com a persona que ocupa un càrrec institucional important. Així sóc, i sóc absolutament conscient que com a alcalde haig d’entendre i atendre a tots els veïns i veïnes del municipi, siguin quins siguin els seus orígens, ideals o lloc on visquin.

 

 

Haig de defensar l’interés comú davant el particular, amb plena consciència  que qualsevol decisió sempre té una part discutible que l’acompanya. Aquest és el compromís i el compliré. No renunciaré al que sóc i el compromís el tinc clar.

 

 

Fa uns dies una persona em va dir que no fes ostentació del càrrec. Fent un exercici d’autocrítica, francament no veig la paraula ostentació en la meva manera de ser. No us negaré un punt d’orgull. Orgull de ser alcalde d’aquest municipi. Orgull de poder representar a tots els seus ciutadans, amb molt respecte per poder treballar amb la consciencia de servei.

 
Succeixo l’Anna. En el ple de la seva renúncia ja ho vaig dir. Crec que ha fet una bona feina, després del que es va dir al ple és important subratllar-ho. Espero fer-ho al menys tan bé com tu Anna, en benefici meu i de tot el govern.

 

Ja per acabar deixeu-me fer agraïments: a tot el govern i als grups que li donen suport, al conjunt de regidors del ple, als 20, per la seva tasca en pro de Sant Pere de Ribes. Vull fer un agraïment especial a tots aquells que han col•laborat per què el projecte polític que encapçalo sigui una realitat, i a tots aquells que ens varen votar el 2011. També un agraïment especial als de casa amb els que comparteixo la llar i la vida.

 
Gràcies a tots.

 

 

 

Share Button