1. Propietat intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina són propietat de Veu i Acció (Sant Pere de Ribes). Se’n cedeixen lliurement els drets de reproducció sempre que es respecti l’atribució de contingut, se n’expliciti la URL d’origen i no s’hi infringeixin descontextualitzacions malèvoles respecte de l’original.

Es permet l’enllaç al web i també es permeten enllaços profunds (deep links) als seus continguts amb el benentès que Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts de les pàgines des de les quals es facin els enllaços. No es permeten usos malèvols o descontextualitzadors dels enllaços. No es permet el framing: sempre que s’enllaci l’usuari ha de tenir clara percepció d’entrar en un web diferent.

Es permet sindicar els continguts en altres webs amb el benentès que Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) no assumeix cap responsabilitat en relació amb els continguts de les pàgines des de les quals es facin els enllaços. No es permeten usos malèvols o descontextualitzadors de les sindicacions.

2. Dades personals

Dret d’informació

Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d’informació que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest Website, per mitjà de missatges de correu electrònic, interlocució en xarxes socials o per altres sistemes de missatgeria digital que s’utilitzin o es puguin utilitzar (Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, etc.).

Finalitat

Les dades que vostè facilita a Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l’usuari

L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats,així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes afins al nostre partit. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

Dret d’accés

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic info [arrova] via-santperederibes.cat. La pàgina web no utilitza tècniques de “Spaming”, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre Website. Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic o via formulari.

Seguretat

Veu i Acció (Sant Pere de Ribes) manté els nivells de seguretat de protecció de dades segons el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a la Veu i Acció (Sant Pere de Ribes), sense perjudici d’informar-lo que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Pel que fa a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la nostra adreça de correu electrònic info [arrova] via-santperederibes.cat o a la plaça del Centre, 10, de 08810 Sant Pere de Ribes.

Share Button